Sazba

Sazba nebo také zlom závěrečné práce je poslední operací, kterou práce prochází před jejím vytištěním a svázáním. Bez nadsázky lze říci, že v rukou sazeče se z ošklivého káčátka stane nádherná labuť. Stačí tedy dodat text napsaný třeba v NotePadu, obrázky a předpis, jak má práce vypadat. Umístění dodaných obrázků, grafů, tabulek či příloh do vlastního textu je zahrnuto v ceně. Na přání zpracujeme tabulky, grafy či obrázky, naskenujeme papírové předlohy. Sazbu provádíme v profesionálním sázecím systému a výsledkem je tiskový PDF soubor vytvořený podle požadavků fakulty. Za příplatek je možno provést sazbu práce i ve formátu MS Word či OpenOffice apod. Sazba již v sobě obsahuje typografickou korekturu.

Jaký je typický průběh sazby diplomové práce?

 • Po obdržení zadání provedeme jeho případné vyjasnění 
 • Zpracuje náhled několika stran práce pro odsouhlasení vizuálního stylu. Náhled Vám zašleme. Součástí ukázky budou všechny prvky, které se v dané práci vyskytují
  • nastavené okraje stránek
  • číslování stran
  • ukázka stylů prostého textu, nadpisů jednotlivých úrovní, seznamů (odrážek), popisů obrázků, citací apod.
  • jednotný vzhled tabulek a grafů
 • Po schválení vizuálního stylu Vám zašleme k vyjádření náhled celé práce.
 • Po zapracování připomínek Vám zašleme znovu náhled (i opakovaně)
 • Po definitivním schválení obdržíte finální PDF dokument v rozlišení pro tisk
 • Můžete si vybrat, zda Vám dokument vytiskneme a svážeme

Co je potřeba k objednání sazby práce?

 • Text vlastní práce v libovolném textovém formátu. Jde opravdu jen o zcela neformátovaný text bez obsahu, seznamů tabulek, vložených obrázků, grafů, …
 • Veškeré grafické prvky, které se do práce mají vkládat. S formátem opět není potřeba si lámat hlavu.
 • Formální požadavky fakulty na vzhled práce.

Případné nejasnosti projednáme po prohlédnutí zadání.

Číst 2412 krát